Welke trekkerdata is belangrijk voor de boer?


#1

Hallo allemaal,

Op 17 November gaan we een tweede testrun doen met de ISOBlue, bij @derk en @Pieter
We willen verifiëren of de data die we eerder gevonden hebben tijdens de TrekkerHack overeenkomt met de data die we vinden op hun trekkers. Daarnaast is het natuurlijk interessant om te kijken welke data we nog meer kunnen vinden, en te verkennen hoe deze data het waardevolst ingezet kan worden voor en door de boer.

Daarom de volgende vragen aan @derk @Pieter @limburgsebodem en iedereen die geinteresseerd is in het toepassen van machinedata :

  • welke data zou je als boer graag willen hebben van je trekker?
    We hebben momenteel op het lijstje: aftakas toerental (voor en achter), motortoerental, brandstofverbruik, hefbelasting, maar er zijn er vast meer?
  • hoe wil je deze gebruiken, waarvoor?

#2

Hallo,

Volgens mij zijn volgende machinedata interessant.

Percentage slip ( verschil tussen toerental van voorwiel en achterwiel)

snelheid op het veld
Deze data is volgens mij de data die we in de toekomst het goedkoopst zullen kunnen gebruiken voor variabel toedienen van zaden, mest …
De recentere tractoren hebben bij een variabele snelheid een constant pto-toerental. Als je hierbij een je werktuig aanstuurt met de pto zoals bvb het draaien van de schijven van een maisplanter. dan kan je naargelang je snelheid je plantafstand, hoeveelheid mest per m²… Hiervoor gebruik je dan een taakkaart waar je de snelheden per zone aanduidt. Zo kunnen oude werktuigen met lage ombouwkosten ook gebruikt worden voor het plaatsspecifiek werken zonder veel dure machines te moeten aanschaffen.

Met vriendelijke groet.
Bjorn


#3

Voor ik het vergeet. Het aantal werkuren per machine zou ook handig zijn om de rendabiliteit van een aangekochte machine te weergeven.


#4

Hi Bjorn,

Heel erg bedankt voor je input.
Vooral de use-case van rijsnelheid die te variëren is onafhankelijk van de pto is erg interessant.
Voor zover ik kan zien is het aanleveren van de informatie hiervoor (vanuit de trekkerdata) goed mogelijk. Wat betreft het aantal werkuren per machine denk ik dat het iets lastiger wordt voor niet isobus werktuigen, maar zeker niet onmogelijk.

Voorlopig zijn we bezig met de voorbereidingen van een trail met 10 ISOBlue’s, waarin we gaan kijken welke data er mogelijk nog meer beschikbaar en bruikbaar is. Details hiervan komen te staan op www.trekkerdata.nl

Met vriendelijke groet,

Auke


#5

Graag gedaan. Ik volg verschillende opensource landbouwprojecten ook isoblue. Dit forum is het eerste nederlandse forum dat ik tegenkom hierover wat ik wel knap vind. Worden er in de toekomst nog initiatieven genomen. Er zijn verschillende projecten die in de nederlandse landbouw een meerwaarde kunnen geven.

Bijvoorbeeld agopengps. Dit is een opensource softwareprogramma waarmee je tractor op rtk gps kan laten rijden voor een minimaal budget.

Ardupilot. Hier kan je stap per stap een drone nabouwen en dan zelf een ndvi camera op monteren die de gewassen scant.

http://ardupilot.org/copter/index.html

Public lab: hier kan je filters kopen waarmee je een camera kan ombouwen om er uiteindelijk rNDVI foto’s mee te maken.

https://publiclab.org/tag/infragram

Ik weet niet in hoever jullie geïnteresseerd zijn in deze topics, maar ik deel graag even mijn interesse omdat ik denk dat dit wel bij dit forum past.

Met vriendelijke groet
Bjorn


#6

hoi Bjorn! we zijn zeker geinteresseerd in dit soort topics. We gaan een interessant jaar tegemoet, waarbij we met ondersteuning van de Europese Commissie aan een open source tool voor boeren kunnen werken. Ik weet niet zeker of het helemaal past, maar ik hoop dat we het trekkerdata project als basis kunnen gebruiken. Deze week starten we weer op, na overleg met @Auke en anderen zal ik een update posten

Bedankt voor je bijdragen! we gaan ze bestuderen, :face_with_monocle: groet namens farmhack