Over De Nationale Bodem Hackathon

hackathon

#1

Datum: 29 & 30 november
Locatie: The Spot, Orion, Wageningen University (Bronland 103 6708 WH Wageningen)
Aanmelden: gesloten
GitHub: https://github.com/farmhacknl/nationale-bodem-hackathon

Inleiding

Een gezonde bodem is de basis voor landbouwproductie, waterkwaliteit en voor weerbare ecosystemen. Boeren zorgen goed voor de bodem, want het is hun grootste kapitaal. Kunnen we de inspanningen voor bodembeheer en de resultaten ervan zichtbaar maken en onderling vergelijken? Zo leren we wat werkt en kunnen we boeren ondersteunen of belonen voor goed beheer.

Dankzij de digitale revolutie hebben we meer bodemdata dan ooit, en meer mogelijkheden om die data te combineren en integreren. Dat is nodig ook, want fragmentatie in de data en instrumenten dreigt. Zie daar de context voor deze speciale FarmHack!

Deze nationale BodemHack is bedoeld om met de ingrediënten bodem, data en IT tot integrale oplossingen en slimme samenwerking te komen. Het doel is een integraal instrument ontwikkelen waarmee we de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen van Nederland in kaart kunnen brengen en tevens de kwaliteit van het beheer kunnen monitoren. In de ideale situatie is dit instrument betaalbaar, objectief en stimulerend voor degenen die het bodembeheer doen.

Challenges


The First Dutch ISOBlue!
Blog: De eerste stappen naar een open Bodemindex!
#4

zie hier de presentaties van de resultaten