Kunnen big data analisten helpen om het verstandige van ‘boerenverstand-praktijken’ aan te tonen?


#1

Bij boeren is het een doorn in het oog dat landbouwpraktijken die te commoditizen zijn, ambassadeurs (lees: verkopers) vinden, terwijl goede praktijken of innovaties die níet zo makkelijk te verkopen zijn, verweesd achterblijven. Omdat landbouwvoorlichting bijna overal bestaat uit vormen van koppelverkoop, blijven niet-koppelbare praktijken toch wat achter in de adviezen. Denk bijvoorbeeld aan het uitgekiend inzetten van dierlijke mest, of toepassen van rustgewassen in de rotatie. Terwijl ze wellicht heel belangrijk zijn voor boer of milieu, of op langere termijn een kostenbesparing betekenen. Vaak associeren boeren dat soort niet-koppelbare praktijken met boerenverstand.

Wat betekent dataficering hierin? Kunnen bigdata analisten helpen om het verstandige van ‘boerenverstand-praktijken’ aan te tonen? En de volgende vraag: Kunnen er financiele- en verzekeringsproducten ontworpen worden die de goede praktijken helpen belonen?


#2

Terrecht probleem voor “gewoon duurzaam” boeren met minder input is geen aandacht, daar valt voor niemand iets aan te verdienen. Ik zit meer te denken aan een geavanceerde versie van het melkveehouders Prikkebord?