Challenge 6: Stakeholder relaties bodem


#1

Bodemkennis beter delen: Kennisdelingstool Bodem

Centrale vraag:

  • Hoe geven we inzicht in de invloeden op de bodem en bodembeheer, ook die buiten de invloedssfeer van de boer liggen, zoals buren, ketenpartners, loonwerker (de planning van de loonwerker of bietenfabriek), waterschap?

Team: Aequator Groen & Ruimte, Waterschap Vallei en Veluwe, Lectoraat Duurzaam Bodembeheer
Aeres Hogeschool

Toelichting
Het Waterschap Vallei en Veluwe constateert een gebrek aan kennis rond het thema bodem bij verschillende actoren (zoals terreinbeheerders en agrariërs). Ook hebben veel partijen wel een belang bij de bodem, of een mening over de bodem, maar geen directe invloed op de bodem.

Het waterschap is ervan overtuigd dat een gezonde bodem van algemeen belang is voor een toekomstbestendig buitengebied, een gezond ecosysteem en zelfs voor onze gezondheid en welbevinden.

De aandacht voor bodemkwaliteit zal toenemen als er meer zicht is op het belang daarvan en de verstrekkende gevolgen van een slechte bodemkwaliteit. Om het verbinden en delen van die kennis te bevorderen, wil het waterschap beschikken over een instrument waarmee actoren hun relatie met het bodemsysteem kunnen inzien.

Dit instrument moet een model worden waarin zowel ‘zachte’ stakeholderinteracties, als ‘harde’ fysische, chemische en biologische (bodem-water) relaties zitten. Om de tool aantrekkelijk te maken
voor gebruik is een aantrekkelijke grafische interface van belang.

Het doel is tijdens de BodemHack een eerste versie van deze tool te bouwen.


Over De Nationale Bodem Hackathon
#2

Josien, bedankt voor jouw introductie van onze challenge.

Ik zal ons team nu even voorstellen. Mijn naam is Joost Iwema en ik werk bij Aequator Groen & Ruimte, een adviesbureau op het gebied van bodem, water, landbouw en natuur en vroeger ondderdeel van Dienst Landbouw Voorlichting (DLV).

Samen met Marinus van Dijk van Waterschap Vallei en Veluwe en Gera van Os van Hogeschool Aeres zal ik onze challenge begeleiden.

Marinus is met het originele idee gekomen en zal het onderwerp introduceren. Vervolgens zal ik beide dagen aanwezig zijn om samen met het team tot een mooi resultaat te komen.

Gera en mogelijk andere medewerkers van Hogeschool Aeres en het waterschap zullen op verschillende momenten aanschuiven om bij te dragen vanuit hun expertise.

Wij kijken uit naar volgende week donderdag!


#3

Dag @Joost ,

welkom op het forum en dank voor de introductie!

Kunnen jullie nu al iets delen waar deelnemers naar kunnen kijken zodat ze goed voorbereid de hacktahon in kunnen gaan?


#4

Hallo Simeon,

Dat kan ik . Inspiratie voor ons project was namelijk een project in Zuid-Afrika, waar een stakeholder-interactie-tool is gebruikt om bewustwording te creëren onder verschillende actoren. Daar ging het om gebruik van water resources. De ontwikkelde tool staat online: https://exchange.iseesystems.com/public/jai/resimod-v25/index.html#page1. Tijdens onze challenge willen we een soortgelijke tool ontwikkelen, maar dus met andere inhoud en hopelijk een andere vorm, afhankelijk van de creatieve input de we krijgen.

Wij denken dat het belangrijk is niet de fysische, chemische, biologische en stakeholder interacties zeer gedetailleerd in beeld te brengen, maar richtingen en orde van grootte van interacties te gebruiken. Het is in onze ogen namelijk belangrijk schijnnauwkeurigheid en overcomplexiteit te voorkomen. Wij zijn benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken.

Wij willen dus vooral een tool gaan ontwikkelen en richten ons dus minder op pure ‘data crunching’. Wij denken dat data binnen ons project, in deze fase, met name van pas komt bij de visualisatie en bij het schatten van orde van grootte. Wellicht hebben deelnemers hier andere ideeën over. Wij staan uiteraard open voor andere invalshoeken en zijn daar dus erg benieuwd naar.


#5

Dank voor de uitleg en verwijzing naar de tool.

Ik denk ook dat het creëren van een gezamenlijk beeld door te beginnen met en verkenning naar het vraagstuk: waar hebben we het over (de richtingen die je noemt) en hoe verhouden de verschillende componenten zich (grofweg) tot elkaar.

ResiMod zit er interessant uit! Kunnen jullie onderdelen hergebruiken tijdens de hackathon of moet er het e.e.a van scratch gebouwd worden?


#6

Actoren bij elkaar brengen is inderdaad van groot belang! Bij complexe vraagstukken kan het lastig zijn dit in goede banen te leiden. Er zijn methoden beschikbaar om dit aan te pakken waar we goede ervaring mee hebben. We hebben recent een series artikelen hierover geschreven die je hier kan vinden in de Akvopedia ‘Handbook on Data Collection’ portal fase 2A en 2B.

De stappen die je met actoren kan doorlopen zijn: context analysis, factor and issue analysis, stakeholder analysis, theory of change (erg krachtig middel om partijen bij elkaar te brengen en een gezamelijk beeld van doelen en hoe die behaald kunnen worden te maken) en dan verder met bijvoorbeeld een monitoring framework en data research en verzamelen (en gebruik natuurlijk!).

Ik ben heel benieuwd of jullie hier wat mee kunnen voor de hackathon!


#7

Hallo Simeon,

Bedankt voor jouw ideeën, deze zullen wij meenemen.

Het idee is van scratch te beginnen. Dat doen we juist ook om deelnemers de ruimte te geven op een andere manier te werk te gaan. Later kunnen we het eventueel in het format van ISEE Systems gieten. Dit is een duur systeem (wel met een 30-dagen trial). Donderdag zullen we wel zorgen dat we tijdens de caférondes het één ander kunnen laten zien, zoals het ResMod-voorbeeld.


#8

Beste @mato74 ,

Bedankt voor het delen van de info, ik ga het bekijken (deels bekend maar zeker niet alles) en meenemen voor donderdag.

Het idee is te beginnen met een verkenning van het speelveld en het afbakenen hiervan. Wij hopen verder zowel het conceptueel model goed te kunnen ontwikkelen als een grafische interface, maar dat hangt natuurlijk af van wie zich bij ons aansluiten.


#9

Dit team won de “Peer Prize”. Hun idee is om invloeden op bodembeheer inzichtelijk te maken door actoren en factoren en hun onderlinke verbanden te visualiseren.

Dit is de presentatie van Bodemwaardeweb