Challenge 5: Precisiebemesting en bodemkwaliteit


#1

Centrale vraag: “Kan precisiebemesting de bodemkwaliteit positief beïnvloeden?”

We leggen bodemdata en bemestingsdata naast elkaar om te kijken wat de invloed is van bemestingsdata. We duiken in de data en trechteren van heel veel informatie naar een waarde voor de nieuwe bodemindex. Een tweede stap is analyseren wat dit betekent voor een boer die aan de knoppen wil draaien.

Deze challenge heeft zowel technische als conceptuele uitdagingen; iedereen met affiniteit voor mest en bodem is welkom. Een speciale uitnodiging geldt voor dataspecialisten en schrijvers van algoritmes.

Beschikbare data:
a. Bodemdata
b. Mestdata
c. Nutriflow
d. Sensordata

Toelichting: Als je 't hebt over bodembeheer zal iedere boer direct beginnen over bemesting. Voor de landbouwer zijn deze één op één met elkaar verbonden. Maar bemestingsregels worden steeds strenger om het milieu te beschermen, de bemestingsruimte voor de boer wordt kleiner. Is dat wel terecht? Wat is het verband tussen bemesting, bodemkwaliteit en waterkwaliteit?

Met nieuwe sensoren is er steeds meer duidelijkheid. Zowel over de kwaliteit van de mest die toegediend wordt, als over de kwaliteit en samenstelling van de bodem en de watersystemen. Uit recent onderzoek van het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw blijkt dat de hoeveelheid bemesting en uitspoeling naar grondwater niet altijd een verband hebben met elkaar. Wat wel belangrijk is, is de geleidbaarheid van de bodem. Een bodem van betere kwaliteit kan de meststoffen omzetten in voedingsstoffen voor de gewassen. Wanneer de meststoffen volledig worden opgenomen door de planten, wordt uitspoeling voorkomen.

Precisiebemesting is hierin de sleutel. Door de juiste hoeveelheid op de juiste plaats en tijd komt de landbouw in balans met de omgeving en kan de kwaliteit van de grond verhoogd worden.


Over De Nationale Bodem Hackathon
#2

Binnen de BodemHack leek dit het meest hardcore coding team. Het team had bovendien veel agri-kennis. Ze modelleerden aan optimale opbrengst in plaats van maximale, hier is hun [presentatie](https://drive.google.com/file/d/1rdP3--5NDXVVFT3vrEgo5n5y_xaXKYpW/view?usp=sharing challenge).