Challenge 3: Van open data naar bodemkwaliteit


#1

Centrale vraag: Wat zeggen open data over bodemkwaliteit?

We gaan data uit de AgroDataCube (open data over bodem, meteo etc) combineren met data van boeren (bodemanalyses, management, sensoren). Wat levert dat op?

Welke combinaties zijn een indicator voor bodemkwaliteit?

Zijn gedetailleerde bodemklassificaties voldoende basis?

Team: WUR Environmental Research met de AgroDataCube, adviesburo Boerenverstand.

Data: AgroDataCube, gedetailleerde bodemklassificaties, boerendata, bijv. uit bodemmonsters en sensoren


Over De Nationale Bodem Hackathon
#2

Hallo allemaal,

De droge zomer is achter de rug maar echt vochtig is de bodem nog steeds niet. Urgentie dus om aan de slag te gaan met klimaatbestendigheid van de bodem. Dit doen we dan ook in de gemeente Lochem.

Tijdens de challenge gaan we data van bodemsensoren (vocht en temperatuur) combineren met gedetailleerde bodemkaarten en andere relevante datasets.

Zo kunnen we handelingsperspectief bieden, voor landbouw en andere partijen als waterschappen, rond klimaatadaptatie, bemesting en beregenen!

Wie helpt ons deze data te hacken?


#3

Een veelbelovende combi van het beste van enkele bodemmeetinstrumenten. Het team zou een start willen maken met bodemkwaliteit in kaart brengen op basis van nu al beschikbare data. Daarom verzamelden ze allerlei data; open data uit bodemkaarten, uit de AgroDataCube en uit de ISQAPER database die de app ‘Sqapp’ (verkrijgbaar in de appstores) gebruikt, om te kijken hoever je daarmee zou kunnen komen richting de Soil Health Index.
Hun spiderdiagram ligt (nu al?) binnen handbereik voor nederlandse percelen.

presentatie