Challenge 2: van hack naar stek


#1

Centrale vraag: Hoe straks verder? Van hack naar een concrete stek met grond die duurzaam beheerd & gemonitord wordt.

Team: Vitens

Data: naar behoeven

Toelichting: bouwen aan een proeftuin of institutioneel kader waarin we resultaten van de Nationale BodemHack kunnen doorontwikkelen en toepassen. Eventuele beleidstegenstrijdigheden komen we dan vanzelf wel tegen.

Ik word gemotiveerd door een afsluitende opmerking van LTO Noord bij de workshop van de PPS Bodembeheer: “ik was echt blij geweest met deze workshop, als we nu 200.000 hectare grond hadden weten te mobiliseren om morgen te gaan verduurzamen.” Oftewel, hoe worden we concreet? We hebben de juiste partijen betrokken, wellicht zijn er wel boeren/verpachtende partijen die al willen instappen met grond.

Bijlage: Van maatregel naar maatwerk [Google Slides]


Over De Nationale Bodem Hackathon
#2

Mogelijk gerelateerd is concept MaxiMi van @gerardhros, eerder winnaar bij een FarmHack http://edepot.wur.nl/461897

Het gaat om het benutten van overheidsmeetnetten én agrarische meetnetten (in wording) die gezamenlijk in de toekomst de mestapplicatienormen kunnen vervangen. Door de systemen te ‘leren’ welk agrarisch management leidt tot impact op milieu (bv op oppervlaktewater). Met name de syseeminnovatie en beleidspassages bieden heel wat haakjes voor de beleidschallenge.


#3

Dit is een interessante en relevante challenge!

Welke vorm het ook krijgt zou ik (nu al) willen pleiten om het proces zo publiek en open mogelijk in te richten d.w.z. richt een gezamenlijke infra om data, code, uitkomsten, gesprekken, enz. met elkaar te delen waar alle deelnemers t.a.t. toegang tot hebben.

In Blog: De eerste stappen naar een open Bodemindex! beschrijven we waarom dit noodzakelijk is en wat de voordelen zijn.

Ik denk graag mee (tijdens de hackathon) hoe hier concrete stappen in te zetten zijn.


#4

Van idee naar praktijk.

Wat zijn de mogelijkheden om de bodemindex in de praktijk te toetsen? Een nieuw instrument kan alleen succesvol worden als het ook in de praktijk werkt. Past het in het management van de boer en binnen de kaders van het beleid?

Deze challenge is opgezet om dat te toetsen. Wat zijn de mogelijkheden om de nieuwe tool uit te proberen? Kunnen we hierover concrete afspraken maken met elkaar? Als grondeigenaar, onder welke voorwaarde zou je meewerken aan een pilot? Of welke eisen moeten er juist aan grondeigenaren gesteld worden?

We nodigen mensen met ervaring in proeftuinen en pilots, beleidsmakers, grondeigenaren en grondgebruikers uit om aan te sluiten bij deze challenge. Als je in een andere challenge verbonden bent, maar ideeën hebt over hoe deze naar een pilot om te zetten ben je welkom om deze ideeën te delen.

Dit alles, zodat we vrijdag afsluiten met beschikbare grond om met de bodemindex aan de slag te gaan!


#5

Interessante lopende projecten om de bodemindex in te toetsen?


#6

Het Team van Challenge 2 verdiende de prijs voor beste bijdrage aan samenwerking in het krachtenveld. Het team ondervond hoe belangrijk het is om boeren mee te laten ontwerpen en ontwikkelen aan een bodemmeetinstrument, zodat ze er zelf ook inzichten uit halen, in plaats van het gevoel hebben dat anderen hen ‘de maat nemen’.

Zie hier hun presentatie


#7

Vanuit ZLTO zijn we (qua communicatie en advisering) op diverse fronten bezig. Wellicht interessant om hierbij aan te sluiten: