Challenge 1: Bouwplan index (was: Verdienmodel voor boerenverstand)


#1

Centrale vraag: welke bodembeheermaatregelen betalen zich terug?

Team: Rabo, ?

Data: We koppelen bedrijfseconomische en bodemkwaliteitsdata. Welke investeringen zijn gerechtvaardigd?

Toelichting: Landbouwpraktijken die te commoditizen zijn, vinden snel ambassadeurs (lees: verkopers), terwijl goede praktijken of innovaties die níet zo makkelijk te verkopen zijn, verweesd achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan het uitgekiend inzetten van dierlijke mest, of toepassen van rustgewassen in de rotatie. Terwijl ze wellicht heel belangrijk zijn voor boer of milieu, of op langere termijn een kostenbesparing betekenen. Vaak associeren boeren dat soort niet-koppelbare praktijken met boerenverstand.

Wat betekent dataficering hierin? Kunnen bigdata analisten helpen om het verstandige van ‘boerenverstand-praktijken’ aan te tonen? En de volgende vraag: Kunnen er financiele- en verzekeringsproducten ontworpen worden die de goede praktijken helpen belonen?

aanvulling: Kunnen we met data aantonen dat een ruimer bouwplan geld oplevert?


Over De Nationale Bodem Hackathon
#2

Van een WUR bodemkundige / expert:

Helaas zijn de relaties tussen bodemkwaliteit en financiele resultaten lastig te maken. Dit wordt teveel getroubleerd door grote variaties in weer, initiele bodemkwaliteit en een hoop andere factoren. We hebben hier en daar wel financiele vertalingen gemaakt van bodemmaatregelen naar financiele effecten maar deze moeten met de nodige voorzichtigheid worden behandeld.

Zie bijvoorbeeld https://doi.org/10.18174/440226 voor een studie naar de financiele effecten van aanvoer van organische stof.


#3

Van @gerardhros , nog vanuit voorbereidende sessie 20 sept:

  • Kun je de maatschappelijke kosten die samenhangen met (verkeerd) bodemgebruik in beeld brengen en gebruiken om maatregelen te scoren? Er was discussie tot hoe ver je dit moet/ wilt opschalen (schonen water, luchtkwaliteit, gezondheid, energieverbruik, etc).

  • Er zijn bij accountants/ banken meerjarige datasets beschikbaar van de operationele kosten en opbrengsten per teelt. Deze zou je kunnen koppelen aan gegevens over bodemkwaliteit (vanuit de boerenbedrijven). Je hebt minimaal 20 bedrijven over 5 jaar nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen. Dit lijkt heel sterk op het voorstel van Hubert hieronder. Data mogelijk ook vanuit Vruchtbare Kringlopen / Veldleeuwerik beschikbaar?


#5

Team Rabobank

Ons plan is om voor te borduren op een bestaande applicatie die we eerder dit jaar hebben ontwikkeld met de RVO perceeldatasets van de afgelopen jaren erin. We willen de ‘gebruiker’, de boer, de mogelijkheid geven percelen die bij zijn boerderij horen te selecteren en op basis van de gewasrotaties op die percelen willen we een score geven (index) hoe duurzaam de boer met zijn grond om gegaan is, wat we eventueel later weer kunnen aanvullen met mogelijke adviezen van bouwplan op zijn percelen voor het komende jaar om zijn niveau te behouden, of te verbeteren.

Idealiter zouden we dit ooit relateren aan inkomsten/opbrengsten/kosten op perceelniveau, maar daar zitten belangrijke hobbels (databeschikbaarheid, boeren die wisselende percelen gebruiken, privacy)

Wat we nog kunnen gebruiken:
We zijn opzoek naar data over bodemkwaliteit, het liefst gedurende de tijd ontwikkeld, als gevolg van bepaalde bouwplannen op een bepaalde ondergrond.


#6

Winnaars! Het team van Challenge 1 won de hoofdprijs van de Nationale BodemHack. Volgens de jury leverde hun ‘bouwplan index’ de beste bijdrage aan de toekomstige bodemindex. Het idee bouwt voort op het feit dat afwisseling in gewassen goed is voor de bodem, en dat sommige gewassen veel vragen van de bodem terwijl andere gewassen juist goed zijn voor de bodem. Het team gebruikt deze verschillen in combinatie met open data over geteelde gewassen in de afgelopen jaren op een bepaald perceel om het bouwplan van de boer vast te leggen in een score, een gestandaardiseerde waardering voor de intensiteit. "Crop rotation index’. Hier vind je de presentatie


#7

uit de presentatie van Team van challenge 1.