Blog: De eerste stappen naar een open Bodemindex!

blog

#1

Tijdens De Nationale Bodem Hackathon gaan we in beraad over en aan de slag met de Nederlandse bodem (data). Een van de themas is bodemkwaliteit: wat is dat, kunnen we een (stel) breedgedragen definitie(s) maken en ze op een geautomatiseerde wijze toekenen aan percelen aan de hand van (open) data.

In onderstaande blogpost pleiten we voor het starten van een publiek dialoog hierover.


#2

Dag Simeon,

Dank voor je inspirerende aanpak. Dat roept veel herkenning op vanuit mijn laatste pitch op de voorbereiding van de Bodemhack :wink:

Je noemt vijf stappen:
a) Definiëren van bodemkwaliteit
b) Het kwantificeren van bodemkwaliteit
c) Beschikbaar maken van data (open en gesloten)
d) Automatisering van algoritmes
e) Vermarkting en toepassing

Mooi om te zien hoe je de stip op de horizon concreet maakt.

Ik zie veel heil in het open maken van algoritmes en het automatiseren ervan (stap b en d). Ik zou dat wel in willen bedden binnen een business context zodat ook stap a en e betrouwbaar worden ingevuld, vergelijkbaar met bijv ontwikkelaars van H2O package voor machine learning. Daarmee creëer je kwaliteit, stabiliteit en garanties voor onderhoud en toepassing bij derden. Voor details, zie mijn toevoegingen aan het visiedocument voor implementatie.

Groet, Gerard


#3

Great minds… :wink: We zijn vanaf het begin van FarmHack bezig met “open” zoals je op GitHub en Gitter kan zien. Jouw pitch inspireerde me om het e.e.a op te schrijven.

Helemaal eens dat de business case moet kloppen (en er überhaupt moet zijn). Open betekent niet dat alles gratis is wat mij betreft.

Het open sourcen van de code en een business model rondom een (cloud) dienst powered by die broncode lijkt inderdaad viable. Dat is hoe Carto, GitLab, Sentry en anderen werken.

Een andere model is dat je het platform gratis aanbiedt maar een business model ontwikkelt op basis van consultancy en tailor made (enterprise) oplossingen die gebruik maken van het platform.

Hoe komen we erachter wat wel/niet (in Nederland) werkt? Moet er vanaf dag 1 een kant-en-klaar product met een business model zijn of kun je kleinschalig beginnen en de dienst en business model organisch groeien? Hoe kom je erachter wat je moet maken en wie je klanten zijn?

Ik vind het interessant om gezamenlijk naar antwoorden te zoeken (vandaar mijn post en deze (en hopelijk vele andere) topics).


Challenge 2: van hack naar stek
#4

en inmiddels deel 2; maar #hoedan?


#5

Een paar updates rond de ontwikkeling van meet- en monitoringsinstrumenten die over bodem gaan:
Tijdens de Nationale BodemHack is op verschillende aspecten doorgebouwd. Op heel wat andere plaatsen worden ook stappen gezet. Dat geldt voor het bodemdomein (oa squapp, BodemID, bodempaspoort, etc), maar ook rond op aanpalende terreinen zoals biodiversiteit (Biodiversiteitsmonitor melkvee), CO2voetafdruk (cool farm tool), ecosysteemdiensten (Kansenkaart) of ‘milieu en klimaat’ (dashboard binnen kringloopwijzer).

Het project PPS over duurzaam bodembeheer bundelt alle kennis uit het onderzoek van de PPS over duurzaam bodembeheer in de landbouw op één plek.

De BodemCoalitie zet in op de doorontwikkeling van de SHI, zie http://www.soilhealthindex.nl/

Hoe voorkomen we dubbeling van inzet en goede benutting van de schaarse resources? Hoe zorgen we ervoor dat het ook praktisch voor de boer nut oplevert?