Actie Onderzoek Trekkerdata


#1

Dit topic zullen we vanuit @FarmHack gebruiken om doel en werkwijze van het onderzoek met jullie te delen, de resultaten voor te leggen en te bediscussieren. De draad hier is gesloten, bedoeld om het trekkerdata actieonderzoek goed in het Smart Agri Hubs project in te bedden. Op het FarmHack forum is ook een open kanaal gewijd aan Trekkerdata, waar we met de community in het algemeen en boeren in het bijzonder het gesprek aan gaan over de trekkerdata pilot: https://forum.farmhack.nl/c/initiatieven/isoblue