Bodem   De Nationale Bodem Hackathon


Over De Nationale Bodem Hackathon (2)
Challenge 6: Stakeholder relaties bodem (9)
Challenge 5: Precisiebemesting en bodemkwaliteit (2)
Challenge 4: Trekkerdata over bodemverdichting (6)
Challenge 3: Van open data naar bodemkwaliteit (3)
Challenge 1: Bouwplan index (was: Verdienmodel voor boerenverstand) (6)
Challenge 2: van hack naar stek (7)