Bodem


De Nationale Bodem Hackathon
About the Bodem category [Bodem] (1)
Blog: De eerste stappen naar een open Bodemindex! [Bodem] (5)
Challenge 6: Stakeholder relaties bodem [De Nationale Bodem Hackathon] (9)
Challenge 5: Precisiebemesting en bodemkwaliteit [De Nationale Bodem Hackathon] (2)
Challenge 4: Trekkerdata over bodemverdichting [De Nationale Bodem Hackathon] (6)
Challenge 3: Van open data naar bodemkwaliteit [De Nationale Bodem Hackathon] (3)
Challenge 1: Bouwplan index (was: Verdienmodel voor boerenverstand) [De Nationale Bodem Hackathon] (6)
Challenge 2: van hack naar stek [De Nationale Bodem Hackathon] (7)
Kunnen big data analisten helpen om het verstandige van ‘boerenverstand-praktijken’ aan te tonen? [Bodem] (2)